TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG CÔNG TY CẤP NƯỚC NHÀ BÈ


Hệ thống Thông Tin Quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng nước sạch trên địa bàn. Báo cáo, thống kê, chịu trách nhiệm về việc sữa chữa, thay thế các sự cố nước, khắc phục theo dõi các tài sản của công ty nhà bè

Thông Báo Sự Cố